Solvärme

Vi erbjuder solvärme - en del av lösningen på framtidens energi- och uppvärmningsbehov. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi vill skapa förutsättningar för att fler solfångare byggs, som producerar klimatsmart solvärme. Därför erbjuder vi solvärme till våra fjärrvärmekunder.

Sedan september 2021 får vi in större mängder solvärme till vårt nät, via Absolicons solvärmepark med koncentrerade solfångare. Värmen från solfångarna matas in direkt på fjärrvärmenätet och mitt på dagen en solig sommardag har parken potential att svara för en fjärdedel av värmebehovet i vårt fjärrvärmenät.

Priset för solvärme får du genom att utgå från ordinarie pris i din prislista för småhus, flerbostadshus, markvärme eller spetsvärme. Kostnaden blir ditt ordinarie energipris + 25 öre/kWh.

Service med eller utan avtal

Fjärrvärme är tryggt och enkelt. Vill du ha det extra bekvämt kan du teckna ett serviceavtal med oss.

Fjärrvärmens miljönytta

Fjärrvärme är inte bara smart för plånboken, det är klimatsmart också.