Så skapas värmen

I kraftvärmeverket omvandlar vi den energi som finns i avverkningsrester från skogsindustrin till fjärrvärme och el. Målet att förlora så lite energi som möjligt på vägen för att få mesta möjliga miljönytta.

  1. Grenar, bark och flis och andra avverkningsrester transporteras till kraftvärmeverket där de förbränns. Värmen som bildas vid förbränningen får en stor behållare med vatten att börja koka och vattnet bli till ånga.
  2. Ångan leds under högt tryck och hög temperatur till en turbin som börjar snurra. Kopplad till turbinen sitter en elgenerator som, när turbinen snurrar, alstrar elektricitet. Ungefär en tredjedel av energin i bränslet blir till förnybar el, som bidrar till den el du får som kund hos HEMAB Elförsäljning.
  3. Resterande två tredjedelar av energin blir till fjärrvärme. Ångan går genom turbinen vidare till en kondensor, där ångan värmer upp fjärrvärmevattnet. Det varma fjärrvärmevattnet pumpas sedan ut till alla anslutna fastigheter i Härnösand.
  4. Det vatten som återstår när värmen i ångan tagits ut till fjärrvärmevattnet förs tillbaka in i systemet igen.
  5. Även värmen i rökgaserna tas tillvara. Rökgaserna innehåller en viss mängd vattenånga och genom att kyla ner rökgaserna med hjälp av det vatten som kommer tillbaka till kraftvärmeverket efter att ha värmt fastigheter, kan rökgaserna kondenseras. När rökgaserna kondenseras frigörs värme som i sin tur används för att värma fjärrvärmevattnet. På så vis kan vi få ut ytterligare cirka 20 procent av energin i bränslet.

Fjärrvärmens miljönytta

Fjärrvärme är inte bara smart för plånboken, det är klimatsmart också.

Bli fjärrvärmekund

Fyll i en intresseanmälan här på webben, eller kontakta oss direkt.