Så fungerar det på kraftvärmeverket

Fjärrvärme är ett sorts kretslopp och hjärtat i kretsloppet är kraftvärmeverket, som pumpar ut upphettat vatten genom rör i marken till alla anslutna fastigheter. I processen produceras även el.

Fjärrvärmen i Härnösand kommer från kraftvärmeverket i Murbergsviken. Ett kraftvärmeverk kan, till skillnad från ett värmeverk, producera både värme och el, vilket är toppen eftersom vi då kan ta tillvara på ännu mer av den energi som annars hade gått förlorad. Elen kan användas till andra saker än uppvärmning, som att till exempel ladda din bil. 

Vi eldar till största delen med avverkningsrester från skogsindustrin, som annars hade gått till spillo. Trädtoppar, bark och andra avverkningsrester transporteras till kraftvärmeverket och bränns. Värmen som bildas vid förbränningen får vatten i en jättelik behållare att koka och bli till ånga. Ångan driver en turbin, som i sin tur driver en elgenerator som alstrar elström. Värmen som är kvar i ångan används sedan till att värma fjärrvärmesystemets vatten.

Samtidigt som vi värmer Härnösand med förnybar fjärrvärme, producerar vi också förnybar el som alla härnösandsbor kan dra nytta av genom vårt elavtal. Läs mer om detta under Vi erbjuder/el.

Kraftvärmeverket i Härnösand. Klicka på bilden för att komma till panoramavyn.

Kraftvärmeverket i Härnösand. Klicka på bilden för att komma till panoramavyn.

Mindre produktionsanläggningar

Förutom Kraftvärmeverket finns flera mindre reservanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet. Dessa finns på olika platser i Härnösand och är antingen oljepannor eller elpannor. På sikt är planen att samtliga oljepannor ska eldas med bio-olja.

Vi har även en deponigaspanna som förbränner den gas som utvecklas på Älands återvinningsanläggning i Älandsbro. Vi sluter kretsloppet!

Dessutom levereras det spillvärme från SCA BioNorrs närliggande pelletsfabrik.

Så fungerar det hemma hos dig

Fyll i en intresseanmälan här på webben, eller kontakta oss direkt. 

Så skapas värmen

Fjärrvärme och el produceras på Kraftvärmeverket. Så här går det till.

 

Fjärrvärmens miljönytta

Fjärrvärme är inte bara smart för plånboken, det är klimatsmart också.

Bli fjärrvärmekund

Fyll i en intresseanmälan här på webben, eller kontakta oss direkt.