Fjärrvärmens miljönytta

Som husägare har du stor möjlighet att påverka hur stor miljöpåverkan uppvärmningen av ditt hus medför. Att välja fjärrvärme är att välja en uppvärmningsform som är smart både för plånboken och miljön.

Vi började bygga fjärrvärmenätet i Härnösand 1974. Då var det oljepannor som gällde, som på 80-talet byttes ut mot elpannor. 1990 började vi ta vara på spillvärme från pelletsfabriken och idag är det nästan uteslutande trädbränslen och torv som används. Det har gjort att luften i Härnösand är mycket renare i dag än vad den var för 30-40 år sedan. Fjärrvärmens utbyggnad och övergång till fossilfria bränslen har bidragit starkt till att Sverige sänkt sina koldioxidutsläpp.

Oberoende kontroller

Vitsen med att ha ett centraliserat uppvärmningssystem är den kraftiga bevakningen från myndigheterna för att hålla nere utsläppen. Ett oberoende kontrollorgan besiktar anläggningen varje år.

Flera andra miljövänliga uppvärmningsalternativ har dykt upp på marknaden de senaste 50 åren. Men fjärrvärme är fortfarande ett av de allra mest hållbara och klimatsmarta. Vår fjärrvärme värmer idag ungefär 50 % av alla villor och hela 95 % av alla flerfamiljshus i centrala Härnösand, genom att effektivt och noga kontrollerat elda avverkningsrester från skogsindustrin som annars hade gått till spillo. Och samtidigt kan vi leverera en förnybar, lokalproducerad el som alla härnösandsbor kan dra nytta av genom vårt lokala elavtal.

Så fungerar fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är enkel. Här kan du se hur energi från skogen kommer hem till dig som fjärrvärme. 

Bli fjärrvärmekund

Fyll i en intresseanmälan här på webben, eller kontakta oss direkt.