Informationsträffar

Vårt mål är att varje år arrangera informationsträffar för våra kunder.

Tidigare träffar

Onsden den 31 januari 2018 genomfördes den senaste lunchträffen på Vägg i vägg för våra företagskunder. Där fick kunderna information om bland annat fjärrvärmepriser i länet jämfört mot priset i Härnösand, företagets ekonomi samt framtida investeringsplaner.

På kvällen samma dag arrangerades även en träff för våra privatkunder på Sambiblioteket. HEMAB inledde med generell information om vad som är på gång i företaget, samt information om fjärrvärme specifikt; budget, investeringar, prisutveckling och framtidsplaner.

Efter det fick deltagarna höra Hugo Wikström, grundare av Peckas naturodlingar, berätta om deras verksamhet. Det var många som tog chansen att lyssna på ett intressant föredrag om en intressant verksamhet.

Synpunkter

Om du som kund har synpunkter vill vi att du hör av dig. Använd gärna formuläret på den här sidan.

Vi för en prisdialog med våra kunder

Öppenhet och tydlighet ska prägla vår kontakt med våra kunder.