Felsökning

Skulle något inträffa så finns det några enkla saker som du kan testa själv innan du felanmäler till oss.

Observera att vi just nu, med anledning av smittorisken, endast utför felavhjälpande service. Vid arbeten av enklare karaktär försöker vi i första hand vara behjälpliga via telefon men åker naturligtvis ut på plats om det behövs. Kontakta Kundservice så får du vägledning i vad som gäller med ditt ärende.

Det finns ingen värme och inget varmvatten

Om du har dålig värme och kallt eller svalt varmvatten i hela ditt hem kan det bero på att vi har en driftstörning i ditt område. På vår webbsida för driftinformation hittar du aktuell information.

Kontakta vår Kundservice på 0611-55 75 00 eller kundservice@hemab.se om du fortfarande känner dig osäker.

 • Kontrollera att du har ström till anläggningen
 • Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme

Det är dålig värme, men varmvatten finns

Om du har dålig värme i hela ditt hem, men det finns varmvatten, kan det bero på att fjärrvärmecentralen är felinställd.

Så här gör du:

 • Kontrollera att du har rätt temperaturinställningar i din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera att du har ström till din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera inställningen på din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera att det är tryck i systemet
 • Kontrollera att cirkulationspumpen går
 • Kontrollera att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt
 • Om du är osäker på hur din fjärrvärmecentral fungerar, läs i din manual. Du hittar manualerna till våra vanligaste fjärrvärmecentraler här.

Det finns endast värme i delar av huset, men det finns varmvatten

Kontrollera trycket i din fjärrvärmecentral. Trycket i värmesystemet bör ligga mellan 0,8-1,2 bar. Är det lägre måste du fylla på vatten i systemet.

Så här gör du:

 • Läs av trycket med den svarta pilen på tryckmätaren.
 • Är trycket lägre än 0,8 bar bör du fylla på vatten i systemet. Det gör du genom att försiktigt öppna påfyllningskranen. Stäng påfyllningskranen när tryckmätaren visar 1-1,2 bar. Kom ihåg att stänga kranen ordentligt, annars fortsätter systemet att fyllas på.
 • Om du behöver fylla på systemet ofta kan det tyda på att du har läckage.

Det finns dåligt med värme i hela huset, men varmvatten finns

Om du har dålig värme i hela ditt hem, men det finns varmvatten, kan det även bero på att cirkulationspumpen har stannat.

Så här gör du:

 • Kontrollera dina säkringar och ditt överlastskydd
 • Starta om cirkulationspumpen
 • Kontrollera att inga ventiler är stängda
 • Se till att det är tryck i systemet
 • Lufta radiatorer/element - Stäng av cirkulationspumpen - Fyll upp trycket - Vänta 10 minuter - Lufta radiatorerna, börja högst upp - Fyll upp trycket - Sätt på cirkulationspumpen igen

Det är ojämn värme i elementen

Om elementen är kalla upptill och varma nedtill behöver du troligen lufta systemet.

Så här gör du:

 • Stäng av cirkulationspumpen.
 • Vänta i 15 minuter.
 • Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
 • Använd en elementnyckel för att öppna luftningsskruven på elementet. Håll en mugg eller ett papper under och öppna försiktigt. När det börjar rinna ut vatten drar du åt skruven igen. Elementnyckel finns att köpa bland annat på byggvaruhus.
 • Starta cirkulationspumpen och återställ läget för termostatventilerna på elementen.
 • Fyll på vatten i systemet om trycket blivit lägre än 0,8 bar (se tips 4).

Det finns inget varmvatten, men värme finns

 • Kontrollera regleringen på varmvattnet
 • Kontrollera termostatblandarna

Se även vårt felsökningsschema.

Skötselråd

Bra underhåll ökar livslängden på din anläggning.

 

Manualer

Olika anläggningar funkar på olika sätt. Här kan du ladda ner din anläggnings manual.

Service med eller utan avtal

Fjärrvärme är tryggt och enkelt. Vill du ha det extra bekvämt kan du teckna ett serviceavtal med oss.

Frågor och svar

Allt du vill veta om fjärrvärme i allmänhet och om fjärrvärme i Härnösand i synnerhet.