Din fjärrvärmecentral

Din fjärrvärmeanläggning ägs av dig och sköter sig i stort sett själv, men om du vill justera något så kan du göra det på egen hand. Vill du ha det extra bekvämt kan du teckna ett serviceavtal med oss.

En fjärrvärmecentral består av en eller flera värmeväxlare för överföring av värmeenergi från fjärrvärmenätet till husets värme- och varmvattensystem. För att styra temperaturen i huset och på varmvattnet finns en modern reglerutrustning. Du ställer själv in den temperatur du vill ha och låter sedan automatiken ta över. Du höjer eller sänker mycket enkelt temperaturen. Under Länkar hittar du instruktionshäften för de vanligaste anläggningstyperna.

Givare utomhus eller inomhus

I normala fall installeras en utomhusgivare som genom att känna av temperaturen reglerar uppvärmningen av huset. Önskar du istället en givare inomhus är det möjligt att komplettera med det.

Installationen måste göras av en behörig VVS-installatör. Det är viktigt att växlaren är provad och godkänd. Om du förvissar dig om att växlaren är P-märkt kan du känna dig trygg.

Service med eller utan avtal

Fjärrvärme är tryggt och enkelt. Vill du ha det extra bekvämt kan du teckna ett serviceavtal med oss.

Felsökning

När temperaturen sjunker och du känner dig frusen finns det några enkla saker du kan göra.

Vattenburen värme

Fjärrvärmen är vattenburen och behöver därför den typen av radiatorer för att fungera.

Priser

Vi erbjuder länets lägsta pris för fjärrvärme till småhus.