Priser flerbostadshus och lokaler

Badhuset i Härnösand med utsikt över vattnet

Prismodellen för flerbostadshus och lokaler består av två delar: Effektavgift och energipris. Effektavgiften motsvarar den fasta delen av priset och energipriset den del som är kopplat till förbrukning.

Detaljerad information om din abonnerade effekt. Pdf, 94 kB.

Beräkning av kostnaden

Din fjärrvärmekostnad är indelad i två delar.
Effektavgiften delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis. Det är den fasta avgift du betalar för fjärrvärmen.

Energipriset är det du betalar för din förbrukning. Kostnaden beräknas genom att din förbrukning multipliceras med energipriset. Denna del faktureras månadsvis i efterskott.

Energipriset är indelat i två säsonger:
- Vinter (januari-mars, december)
- Vår/höst/sommar (april-november)

Alla priser anges exkl moms.

Effektavgift

1 135 kr/kW

Effektavgiften beräknas genom att den abonnerade effekten multi­pliceras med gällande pris (kr/kW). Vi rekommenderar en lämplig effekt för den aktuella anläggningen, baserat på fastighetens effektbehov vid en dygns­medeltemperatur på -15°.


Energipris (säsongsbaserat)

Perioden januari - mars, december

576 kronor/MWh

Perioden april - november

322 kronor/MWh

Denna del beräknas genom att det uppmätta energibehovet multipli­ceras med gällande pris (kr/MWh). Priset är indelat i två säsonger:

• Vinter (januari-mars, december)

• Vår/höst/sommar (april-november)


Prisexempel 2024

Prisexemplen är angivna exklusive moms.

Förbrukning per år

Abonnerad

effekt, kW

Total kostnad per år

Varav effektavgift

Varav energipris

80 MWh

23

62 400 kronor

25 795 kronor

36 604 kronor

193 MWh

55

150 529 kronor

62 221 kronor

88 308 kronor

500 MWh

142

389 999 kronor

161 222 kronor

228 777 kronor

1 000 MWh

282

756 661 kronor

320 501 kronor

436 160 kronor

Du kan även se priserna i prislistan länkad längst ner på denna sida.

Rabatt - indelat i intervall utifrån årsvolym

Intervall

Rabatt i kr/MWh

0-500 MWh

0 kronor/MWh

501-750 MWh

16,40 kronor/MWh

751-1000 MWh

29,60 kronor/MWh

1001-1500 MWh

38,40 kronor/MWh

1501-2000 MWh

58,20 kronor/MWh

2001- MWh

116,50 kronor/MWh

Volymrabatt tillämpas enligt ovan angivna intervall, baserat på fastighetens upp­mätta energibehov på årsbasis.

Räkneexempel volymrabatt för en fastighet som förbrukar 1 750 MWh

MWh

Kronor

Rabatt i kronor

500

x 0

= 0

250

x 16,40

= 4 100

250

x 29,60

= 7 400

750

x 35

= 28 800


Summa total rabatt:

40 300 kronor

Eget val av abonnerad effekt

Du kan välja en annan effekt än den vi rekommenderar. Det egna valet ska anmälas skriftligt till HEMABs Kundservice senast den sista december och bindningstiden är 12 kalendermånader.

Vid effektuttag med en dygnsmedeleffekt över er abonnerade effekt korrigeras det fasta priset. Det inne­bär att mellanskillnaden mellan den av er valda abonnerade effekten och det faktiska effektuttaget multipliceras med det fasta priset, för att sedan multipliceras med 1,3, som är korrigeringsfaktorn.

Lägsta abonnerade effekt är 5 kW.

Bli fjärrvärmekund

Fyll i en intresseanmälan här på webben, eller kontakta oss direkt.


Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.