Priser Småhus

Barn i tjock tröja bland höstlöv

Är du intresserad av att bli fjärrvärmekund? Priser för installation, med eller utan fjärrvärmecentral, hittar du under rubriken Bli fjärrvärmekund.

Från och med 1 januari 2020 har vi en ny prismodell för fjärrvärme till småhus. Med den nya modellen betalar du ett lägre energipris perioden april-november och ett något högre energipris december-mars. Utöver detta tillkommer en fast avgift. Överenskommelse om annan prissättning kan förekomma om kunden köper värme tillfälligt eller om värmeleveransen är av säsongsmässig karaktär.

Avtalsvillkor

Vi tillämpar allmänna avtalsvillkor för konsument som är utarbetade av vår branschförening Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Du hittar de allmänna avtalsvillkoren under Länkar längst ner på sidan.

Prisexempel

Prisexemplen är angivna inklusive moms.

Förbrukning per år

Total kostnad per år

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000 kWh

13 985 kr

2 985 kr

11 000 kr

20 000 kWh

17 651 kr

2 985 kr

14 666 kr

30 000 kWh

24 984 kr

2 985 kr

21 999 kr

40 000 kWh

32 317 kr

2 985 kr

29 332 kr

Du kan även se priserna i prislistan länkad längst ner på denna sida.

Bli fjärrvärmekund

Fyll i en intresseanmälan här på webben, eller kontakta oss direkt.


Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.