Priser Småhus

Barn i tjock tröja bland höstlöv

Är du intresserad av att bli fjärrvärmekund? Priser för installation, med eller utan fjärrvärmecentral, hittar du under rubriken Bli fjärrvärmekund.

Från och med 1 januari 2020 har vi en ny prismodell för fjärrvärme till småhus. Med den nya modellen betalar du ett lägre energipris perioden april-november och ett något högre energipris december-mars. Utöver detta tillkommer en fast avgift. Överenskommelse om annan prissättning kan förekomma om kunden köper värme tillfälligt eller om värmeleveransen är av säsongsmässig karaktär.

Avtalsvillkor

Vi tillämpar allmänna avtalsvillkor för konsument som är utarbetade av vår branschförening Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Du hittar de allmänna avtalsvillkoren under Länkar längst ner på sidan.

Prisexempel

Prisexemplen är angivna inklusive moms.

Förbrukning per år

Total kostnad per år

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000 kWh

13 818 kr

2 950 kr

10 868 kr

20 000 kWh

17 441 kr

2 950 kr

14 491 kr

30 000 kWh

24 686 kr

2 950 kr

21 737 kr

40 000 kWh

31 932 kr

2 950 kr

28 982 kr

Du kan även se priserna i prislistan länkad längst ner på denna sida.

Bli fjärrvärmekund

Allt du vill veta om din fjärrvärmecentral och hur den funkar.

 

Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.