Frågor och svar om prismodellen för flerbostadshus och lokaler

Varför denna prismodell?

För dig som kund innebär bytet till den nya prismodellen att ditt fasta pris baseras på något mätbart och rättvist. Tidigare betalade du utifrån ett teoretiskt beräknat effektbehov, vilket kan skilja sig från ditt faktiska effektbehov. Med ny teknik kan vi mäta ditt verkliga effektbehov, vilket gör att du med den nya prismodellen istället betalar för det du faktiskt behöver.

Behöver jag göra något?

Nej, du flyttas automatiskt över till den nya prismodellen och får din rekommenderade abonnerade effekt utskickad hösten 2017.

Vad blir det för förändring?

Med den nya, rättvisa modellen kommer dina nuvarande kostnader att förändras för respektive ansluten fastighet. Den här förändringen följer en normalfördelning, vilket innebär att många inte kommer att få någon förändring alls, medan en del kommer att få en större förändring som ger er en lägre eller högre kostnad.