Priser flerbostadshus och lokaler

Badhuset i Härnösand med utsikt över vattnet

Prismodellen för flerbostadshus och lokaler består av två delar: Effekt och energi. Effekt motsvarar den fasta delen av priset och energi den rörliga delen.

Detaljerad information om din abonnerade effekt. Pdf, 94 kB.

Beräkning av kostnaden

Alla priser anges exkl moms.

Fast pris

1 024 kr/kW

Den fasta kostnaden beräknas genom att den abonnerade effekten multi­pliceras med gällande pris (kr/kW). Vi rekommenderar en lämplig effekt för den aktuella anläggningen, baserat på fastighetens effektbehov vid en dygns­medeltemperatur på -15°.

 

Rörligt pris (säsongsbaserat)

Perioden januari - mars, december

531 kr/MWh

Perioden april - november

276 kr/MWh

Den rörliga kostnaden beräknas genom att det uppmätta energibehovet multipli­ceras med gällande pris (kr/MWh). Priset är indelat i två säsonger:
• Vinter (januari-mars, december)
• Vår/höst/sommar (april-november)


Prisexempel

Prisexemplen är angivna exklusive moms.

Förbrukning per år

Total kostnad per år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

57 278 kr

24 169 kr

33 109 kr

193 MWh

138 182 kr

58 308 kr

79 875 kr

500 MWh

357 985 kr

151 056 kr

206 929 kr

1 000 MWh

705 433 kr

302 112 kr

413 858 kr

Du kan även se priserna i prislistan länkad längst ner på denna sida.

Rabatt - indelat i intervall utifrån årsvolym

Intervall

Rabatt i kr/MWh

0-500 MWh

0 kr/MWh

501-750 MWh

15 kr/MWh

751-1000 MWh

27 kr/MWh

1001-1500 MWh

35 kr/MWh

1501-2000 MWh

53 kr/MWh

2001- MWh

106 kr/MWh

Volymrabatt tillämpas enligt ovan angivna intervall, baserat på fastighetens upp­mätta energibehov på årsbasis.

Räkneexempel volymrabatt för en fastighet som förbrukar 1 750 MWh

MWh

Kronor

Rabatt i kronor

500

x 0

= 0

250

x 15

= 3 750

250

x 27

= 6 750

750

x 35

= 26 250


Summa total rabatt:

36 750 kronor

Eget val av abonnerad effekt

Du kan välja en annan effekt än den vi rekommenderar. Det egna valet ska anmälas skriftligt till HEMABs Kundservice senast den sista december och bindningstiden är 12 kalendermånader.

Vid effektuttag med en dygnsmedeleffekt över er abonnerade effekt korrigeras det fasta priset. Det inne­bär att mellanskillnaden mellan den av er valda abonnerade effekten och det faktiska effektuttaget multipliceras med det fasta priset, för att sedan multipliceras med 1,3, som är korrigeringsfaktorn.

Lägsta abonnerade effekt är 5 kW.

Bli fjärrvärmekund

Allt du vill veta om din fjärrvärmecentral och hur den funkar.

 

Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.