Priser flerbostadshus och lokaler

Badhuset i Härnösand med utsikt över vattnet

Prismodellen för flerbostadshus och lokaler består av två delar: Effekt och energi. Effekt motsvarar den fasta delen av priset och energi den rörliga delen.

Detaljerad information om din abonnerade effekt. Pdf, 94 kB.

Beräkning av kostnaden

Din fjärrvärmekostnad är indelad i två delar.
Effektavgiften delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis. Det är den fasta avgift du betalar för fjärrvärmen.

Energipriset är det du betalar för din förbrukning. Kostnaden beräknas genom att din förbrukning multipliceras med energipriset. Denna del faktureras månadsvis i efterskott.

Energipriset är indelat i två säsonger:
- Vinter (januari-mars, december)
- Vår/höst/sommar (april-november)

Alla priser anges exkl moms.

Fast pris

1 033 kr/kW

Den fasta kostnaden beräknas genom att den abonnerade effekten multi­pliceras med gällande pris (kr/kW). Vi rekommenderar en lämplig effekt för den aktuella anläggningen, baserat på fastighetens effektbehov vid en dygns­medeltemperatur på -15°.


Rörligt pris (säsongsbaserat)

Perioden januari - mars, december

536 kr/MWh

Perioden april - november

279 kr/MWh

Den rörliga kostnaden beräknas genom att det uppmätta energibehovet multipli­ceras med gällande pris (kr/MWh). Priset är indelat i två säsonger:
• Vinter (januari-mars, december)
• Vår/höst/sommar (april-november)


Prisexempel

Prisexemplen är angivna exklusive moms.

Förbrukning per år

Abonnerad

effekt, kW

Total kostnad per år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

23

56 770 kr

23 477 kr

33 292 kr

193 MWh

55

136 947 kr

56 629 kr

80 318 kr

500 MWh

142

354 811 kr

146 733 kr

208 078 kr

1 000 MWh

282

688 479 kr

291 699 kr

396 780 kr

Du kan även se priserna i prislistan länkad längst ner på denna sida.

Rabatt - indelat i intervall utifrån årsvolym

Intervall

Rabatt i kr/MWh

0-500 MWh

0 kr/MWh

501-750 MWh

15 kr/MWh

751-1000 MWh

27 kr/MWh

1001-1500 MWh

35 kr/MWh

1501-2000 MWh

53 kr/MWh

2001- MWh

106 kr/MWh

Volymrabatt tillämpas enligt ovan angivna intervall, baserat på fastighetens upp­mätta energibehov på årsbasis.

Räkneexempel volymrabatt för en fastighet som förbrukar 1 750 MWh

MWh

Kronor

Rabatt i kronor

500

x 0

= 0

250

x 15

= 3 750

250

x 27

= 6 750

750

x 35

= 26 250


Summa total rabatt:

36 750 kronor

Eget val av abonnerad effekt

Du kan välja en annan effekt än den vi rekommenderar. Det egna valet ska anmälas skriftligt till HEMABs Kundservice senast den sista december och bindningstiden är 12 kalendermånader.

Vid effektuttag med en dygnsmedeleffekt över er abonnerade effekt korrigeras det fasta priset. Det inne­bär att mellanskillnaden mellan den av er valda abonnerade effekten och det faktiska effektuttaget multipliceras med det fasta priset, för att sedan multipliceras med 1,3, som är korrigeringsfaktorn.

Lägsta abonnerade effekt är 5 kW.

Bli fjärrvärmekund

Fyll i en intresseanmälan här på webben, eller kontakta oss direkt.


Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.