Priser flerbostadshus och lokaler

Badhuset i Härnösand med utsikt över vattnet

Prismodellen för flerbostadshus och lokaler består av två delar: Effekt och energi. Effekt motsvarar den fasta delen av priset och energi den rörliga delen.

Detaljerad information om din abonnerade effekt.

Beräkning av kostnaden

Alla priser anges exkl moms. (Priser för 2020 inom parentes)

Fast pris

1 006 kr/kW

Den fasta kostnaden beräknas genom att den abonnerade effekten multi­pliceras med gällande pris (kr/kW). Vi rekommenderar en lämplig effekt för den aktuella anläggningen, baserat på fastighetens effektbehov vid en dygns­medeltemperatur på -15°.

Rörligt pris (säsongsbaserat)

Perioden januari - mars, december

531 kr/MWh (522)

Perioden april - november

276 kr/MWh (271)

Den rörliga kostnaden beräknas genom att det uppmätta energibehovet multipli­ceras med gällande pris (kr/MWh). Priset är indelat i två säsonger:
• Vinter (januari-mars, december)
• Vår/höst/sommar (april-november)

 

Prisexempel

Prisexemplen är angivna exklusive moms.

Förbrukning per år

Total kostnad per år

Varav fast del

Varav rörlig del

80 MWh

57 278 kr (56 140)

24 169 kr (23 752)

33 109 kr (32 387)

193 MWh

138 182 kr (135 437)

58 308 kr (57 303)

79 875 kr (78 134)

500 MWh

357 985 kr (350 874)

151 056 kr (148 453)

206 929 kr (202 421)

1 000 MWh

705 433 kr (691 580)

302 112 kr (296 906)

413 858 kr (394 674)

Du kan även se priserna i prislistan länkad längst ner på denna sida.

Rabatt

Rabatt - indelat i intervall utifrån årsvolym

0-500 MWh

0 kr/MWh

501-750 MWh

15 kr/MWh (15)

751-1000 MWh

27 kr/MWh (27)

1001-1500 MWh

35 kr/MWh (34)

1501-2000 MWh

53 kr/MWh (52)

2001- MWh

106 kr/MWh (103)

Volymrabatt tillämpas enligt ovan angivna intervall, baserat på fastighetens upp­mätta energibehov på årsbasis.

Eget val av abonnerad effekt

Du kan välja en annan effekt än den vi rekommenderar. Det egna valet ska anmälas skriftligt till HEMABs Kundservice senast den sista december och bindningstiden är 12 kalendermånader.

Vid effektuttag med en dygnsmedeleffekt över er abonnerade effekt korrigeras det fasta priset. Det inne­bär att mellanskillnaden mellan den av er valda abonnerade effekten och det faktiska effektuttaget multipliceras med det fasta priset, för att sedan multipliceras med 1,3, som är korrigeringsfaktorn.

Lägsta abonnerade effekt är 5 kW.

Bli fjärrvärmekund

Allt du vill veta om din fjärrvärmecentral och hur den funkar.

 

Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.