Kontaktpersoner Fjärrvärme

Marcus Tärnvik
Affärsområdeschef
Telefon: 0611-55 75 40

E-post: marcus.tarnvik@hemab.se

Håkan Nilsson
Underhållschef
Anläggningsansvarig Produktion
Telefon: 0611-55 75 49

E-post: hakan.nilsson@hemab.se

Robin Nordberg
Driftchef Kraftvärmeverket
Telefon: 0611-55 75 46

E-post: robin.nordberg@hemab.se