Träd nära elledning

Behöver du hjälp att fälla träd bör du kontakta en kunnig entreprenör för trädfällning. Ska du fälla träd nära en elledning vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan bevaka att elledningen inte kommer till skada.


Meddela oss senast tre arbetsdagar innan du ska fälla träd så utför vi bevakningen kostnadsfritt.
Vill du ha bevakning tidigare får du betala en avgift på 1 000 kronor plus moms. Om du inte har beställt bevakning och du fäller träd som skadar våra elledningar måste du betala för den skadade ledningen.

Träd som kan göra skada

Vi är tacksamma om du så snart som möjligt anmäler till oss ifall ett träd  lutar mot, ser ut att kunna falla ner och göra skada på, eller har fallit på en elledning. Då åker vi ut och gör en bedömning och om fara finns tar vi ner trädet.

Tips och råd

Vad är elsäkerhet? Hur förbereder jag mig för ett strömavbrott? Hur kan jag energieffektivisera min vardag?

Service och tjänster

Vi hjälper till med allt från kommunal gatubelsyning till att ändra huvudsäkring hemma hos dig.