Kvalitetsanalys av elnätet

Har du problem med spänning eller dylikt vid vår elanslutningspunkt kan vi kostnadsfritt utföra en nätkvalitéanalys som består av:

  • Kontroll av nätspänning i alla faser
  • Mätperiod 1 vecka
  • Kontroll av övertonshalt
  • Mätprotokoll, diagram och utvärdering mot norm

Analys utöver elanslutningspunkt offereras på begäran. Kontakta oss för mer information.

Träd nära elledning

Kontakta oss innan du fäller träd nära en elledning, så att vi kan bevaka att elledningen inte kommer till skada.

Service och tjänster

Vi hjälper till med allt från kommunal gatubelsyning till byggström.