Ändra huvudsäkring

Huvudsäkring är en teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och amperetalet avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du ett elinstallationsföretag som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig. Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter ser du förändringen på din faktura.

En säkringsändring måste vara i minst ett år. Undantag för säkringsändring en gång per år gäller under tiden första maj till sista september och är en möjlighet för dig som tillfälligt behöver högre säkringsstorlek i befintlig anläggning.

Tillfällig ändring av huvudsäkring

För dig som tillfälligt behöver högre huvudsäkring i befintlig elanläggning kan en höjning under tiden första maj till sista september ske med "två steg", räknat från befintlig säkring. Exempelvis 16A till 25A, 35A till 63A. Se även elnätpriser vilka säkringssteg som är möjliga.

Elnätpriset ändras till den valda säkringen och ändras tillbaka vid återgång.

Observera: Din anläggning och vårt elnät måste vara dimensionerat för höjningen. En höjning över gräns för strömtransformatormätning (mer än 63A) inte är möjlig.

En behörig elinstallatör anlitas för att utföra bytet av säkringen. Elinstallatör anmäler ändringen till oss.


Rekommenderad säkringsstorlek

Har du rätt huvudsäkring? Läs mer om våra säkringsintervaller.

Energieffektivisering

Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar till att vi sparar på jordens resurse