Specifikt för solceller

Följande uppgifter behöver vi vid föranmälan.

  • Växelriktare, fabrikat och modell.
  • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
  • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).