Krav på produktionsanläggningar

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig installatör. Blanketten Anmälan anslutning mikroproduktion bifogas till anmälan.

 • Installationen ska följa Svensk energis handbok Anslutningar av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO.

 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.

 • Befintlig elmätare ska bytas till en som både mäter produktion och konsumtion. Först därefter kan anläggningen driftsättas. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt.

 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.

 • Huvudbrytare ska vara blockerbar.

 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.

 • Din elproduktion ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

 • Vi rekommenderar att anslutning alltid sker trefasigt.


Bra att veta

 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning.
 • Anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå 25 A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.