Prisreglering

Elnätverksamhet är ett så kallat naturligt monopol. Företagen som äger och driver elnäten har ensamrätt på detta inom sitt område. Det vore samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att bedriva elnätverksamhet i fullständig konkurrens.

2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att varje elnätsföretag har fått en ram för hur mycket de totalt får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod. Instäktsramen är satt så att företagen ska få skälig täckning för sina kostander och avkastning. På det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.