Energiskatt

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på vilken verksamhet som bedrivs och dels på var i landet elen förbrukas.

Kostnaden för energiskatten debiteras på elnätsfakturan.

Energiskatten för elektriskt kraft (elnät) höjs från och med 2024-01-01 till 42,8 öre/kWh exkl moms (53,5 öre/kWh inkl moms)