Säkringsabonnemang (16-200 A)

Gäller från 2024-01-01 och tills vidare

Fast avgift

Huvudsäkring

Kronor per år
exklusive moms

Kronor per år
inklusive moms

16A lgh*

1 203

1 504

16A brf**

2 951

3 689

16A

2 986

3 732

20A

4 654

5 817

25A

6 152

7 690

35A

9 229

11 536

50A

13 019

16 274

63A

16 380

20 475

80A

20 523

25 654

100A

25 370

31 712

125A

31 216

39 020

160A

39 899

49 874

200A

49 094

61 367


Elöverföringsavgift tillkommer per förbrukad kWh:
9,87 öre/kWh exklusive moms, 12,34 öre/kWh inklusive moms.

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 11,10 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 39,20 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el

Av Staten pålagd energiskatt på el tillkommer enligt nedan.

Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

42,8

53,5