Prislista mikroproduktion

Elproduktion max 43,5 kW, 63A - 0,4 kV.

Typ av produktion

Mätavgift

Nätnytta

Mikro - 0,4 kV

0 kr/år

1,4 öre/kWh

Samtliga priser exkl. moms

Villkor för abonnemang

Du producerar el för eget behov och har ett elnätsavtal för ditt eluttag. Inmatning av överskottsel till elnätet sker via samma elmätare/anslutning som ditt uttag för elanvändning.

Mätning

Du behöver ha en elmätare som mäter både den el du matar in till och den el du tar emot från elnätet. Härnösand Elnät byter vid behov kostnadsfritt ut den elmätare du har idag.

Nätnytta

Nätnytta är Härnösand Elnäts minskade kostnad för nätförlust, då vi kan leverera din inmatade överskottsel direkt till kunder i din närhet. Vi ersätter dig för den nätnytta du skapar.

Ersättningen för nätnytta revideras årsvis då förutsättningar kan variera.

Fakturering

Utbetalning av ersättning för nätnytta, som är baserad på uppmätt inmatad el i elnätet, sker varje månad i efterskott på din ordinarie faktura.