Prislistor elproduktion 2024

Här ingår mikroproduktion, småskalig produktion samt storskalig produktion.

Läs mer om vad som gäller för olika typer av produktion via länkarna nedan eller i vänsterkant.

Prislista mikroproduktion

Elproduktion max 43,5 kW, 63A - 0,4 kV. Till exempel solceller på villatak.


Prislista småskalig produktion

Elproduktion max 1 500 kW - 0,4 kV och 12-24 kV.

Prislista storskalig produktion

Elproduktion större än 1 500 kW - 12-24 kV.

Mikroproduktion och ekonomi

Allt du behöver veta om ekonomin kring mikroproduktion.