Effektabonnemang lågspänning (0,4 kV)

Gäller från 2024-01-01 och tills vidare

Fast avgift

Abonnemangsavgift

26 108 kronor

444 kronor/kW, år

 

Elöverföringsavgift

Hög, november-mars, vardagar 06-22

5,68 öre/kWh

Låg, november-mars, övrig tid

5,00 öre/kWh

April-oktober

5,00 öre/kWh


Överuttag aktiv effekt


Överuttag abonnerad effekt

888 kronor/kW, år


Överuttag reaktiv effekt


Överuttag reaktiv effekt

103 kronor/kVAr, år


Samtliga priser ovan är angivna exklusive moms.

Bra att känna till om Effekt - Lågspänning (400 V)

  • Huvudsäkring större än 200 Ampere.
  • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
  • Abonnemangsavgift debiteras månadsvis för abonnerad effekt med en tolftedel av abonnemangsavgiften.
  • Abonnerad effekt ska bestämmas i förväg och vara större än högsta uttagna timeffekten under året. Överskrids abonnemangsgränsen (så kallat överuttag), debiteras överuttaget med 100 % av ordinarie abonnemangsavgift.
  • Ändring av abonnerad effekt ska anmälas skriftligt minst en månad i förväg.
  • Elöverföringsavgift debiteras månadsvis med elöverföringsavgifter för under månaden uttagen energi.
  • Reaktivt effektuttag får maximalt uppgå till 50 procent av det abonnerade aktiva effektuttaget räknat i kVAr, annars debiteras överuttagsavgift.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 11,10 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 39,20 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el

Av Staten pålagd energiskatt på el tillkommer enligt nedan.

Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

42,8

53,5