Effektabonnemang högspänning (12-24 kV)

Gäller från 2024-01-01 och tills vidare

Fast avgift

Abonnemangsavgift

Effektavgift

41 999 kronor/år

145 kronor/kW,år

227 kronor/kW,år


Elöverföringsavgift

Hög, nov-mars, vardagar 06-22

5,00 öre/kWh

Låg, nov-mars övrig tid

4,43 öre/kWh

april-okt

4,43 öre/kWh


Överuttag aktiv effekt


Överuttag abonnerad effekt

289 kronor/kW, år


Överuttag reaktiv effekt


Överuttag reaktiv effekt

103 kronor/kVAr, år


Samtliga priser ovan är angivna exklusive moms.

Bra att känna till om Mellanspänning, (12-24 kV)

  • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
  • Abonnemangsavgift debiteras månadsvis för abonnerad effekt med en tolftedel av abonnemangsavgiften. Abonnerad effekt ska bestämmas i förväg och vara större än högsta uttagna timeffekten under året.
  • Överskrids abonnerad effekt (så kallat överuttag) debiteras överuttaget med 100 % av ordinarie abonnemangsavgiften och beräknas på högsta entimmesuttaget under året.
  • Effektavgift debiteras månadsvis för januari-mars, november-december med en femtedel av effektavgiften. Debiteringsgrundande effekt är den under månaden högsta utnyttjade aktiva timmedeleffekten under höglasttid måndag-fredag klockan 06-22.
  • Ändring av abonnerad effekt ska anmälas skriftligt minst en månad i förväg.
  • Elöverföringsavgift debiteras månadsvis med elöverföringsavgifter för under månaden uttagen energi.
  • Reaktivt effektuttag får maximalt uppgå till 50 % av det abonnerade aktiva effektuttaget räknat i kVAr, annars debiteras en överuttagsavgift.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 905 kronor, nätövervakningsavgift 870 kronor och elberedskapsavgift 2 129 kronor tillkommer och debiteras som en årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el

Av Staten pålagd energiskatt på el tillkommer enligt nedan.

Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

42,8

53,5