Elnätsavgifter 2024

Elnätsavgiften betalar du till ditt elnätföretag. I Härnösand är det vi, Härnösand Elnät AB, som är ditt elnätsföretag. Avgiften täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av elledningarna.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Verksamheten är alltså inte konkurrensutsatt, men övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Några exempel på elnätskostnader för vanliga kundtyper

16 A LGH / 2 000 kWh

Kostnad inkl moms

Fast elnätskostnad

1 504 kr/år

Rörlig elnätsskostnad

247 kr/år

Myndighetsavgifter

68 kr/år

Energiskatt

1 070 kr/år

Summa

2 889 kr/år


16 A / 5 000 kWh

Kostnad inkl moms

Fast elnätskostnad

3 733 kr/år

Rörlig elnätskostnad

617 kr/år

Myndighetsavgifter

68 kr/år

Energiskatt

2 675 kr/år

Summa

7 093 kr/år

20 A / 20 000 kWh

Kostnad inkl moms

Fast elnätskostnad

5 818 kr/år

Rörlig elnätskostnad

2 468 kr/år

Myndighetsavgifter

68 kr/år

Energiskatt

10 700 kr/år

Summa

19 053 kr/år


Mer information om jämförelsepriser hittar du hos Energimarknadsinspektionen.