Priser och villkor

Du betalar dels en elnätsavgift till ditt elnätsbolag och dels för den el som levereras till dig. Du kan inte välja elnätsbolag, men det står dig fritt att välja elleverantör.

Anvisat elhandelsföretag

Om du inte väljer elleverantör för elenergileveransen är vi, enligt de allmänna avtalsvillkoren, skyldiga att anvisa dig en elleverantör. Anvisningsleverantör i Härnösand är HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB).

Elen som levereras är 100 procent lokalproducerad och förnybar. Priset bygger på ett rörligt pris vilket sätts månadsvis i efterskott, baserat på HEFABs inköpspris för aktuell kalendermånad. Tänk på att det bästa för dig är alltid att teckna ett vanligt elavtal med valfritt elhandelsföretag.

Elnätsavgift

Din elnätsavgift gör att vi kan utveckla, underhålla och administrera elnätet i Härnösands kommun.

Energiskatt och myndighetsavgifter

Kostnaden för energiskatt debiteras av ditt elnätsföretag.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften består av en grundavgift och en avgift per meter.

Priser tillfällig anslutning och byggström

När du behöver tillfällig ström.