Energiskatt

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på vilken verksamhet som bedrivs och dels på var i landet elen förbrukas.

Sedan 1 januari 2018 får du kostnaden för energiskatten på elnätsfakturan från oss.

Energiskatten för elektriskt kraft (elnät) höjs fr o m 2023-01-01 till 39,2 öre/kWh exkl moms (49 öre/kWh inkl moms)