Säkring 16-200 Ampere

Huvudsäkring

Exklusive moms

Inklusive moms

16A lgh*

1 134

1 417

16A brf**

2 782

3 477

16A

2 814

3 518

20A

4 387

5 484

25A

5 799

7 249

35A

8 699

10 874

50A

12 272

15 340

63A

15 440

19 300

80A

19 346

24 182

100A

23 914

29 893

125A

29 424

36 781

160A

37 610

47 012

200A

46 277

57 846


Rörlig elnätsavgift tillkommer på förbrukad kWh:
9,30 öre/kWh exklusive moms, 11,63 öre/kWh inklusive moms.

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 11,10 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 39,20 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el

Av Staten pålagd energiskatt på el tillkommer enligt nedan.

Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

39,20

49