Mellanspänning (12-24 kV)

Fast avgift

Abonnemangsavgift

Effektavgift

39 589 kronor/år

136 kronor/kW,år

214 kronor/kW,år


Elöverföringsavgift

Hög, nov-mars, vardagar 06-22

4,71 öre/kWh

Låg, nov-mars övrig tid

4,18 öre/kWh

april-okt

4,18 öre/kWh


Samtliga priser ovan är angivna exklusive moms.

Bra att känna till om Mellanspänning, (12-24 kV)

  • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
  • Abonnemangsavgift debiteras månadsvis för abonnerad effekt med en tolftedel av abonnemangsavgiften. Abonnerad effekt ska bestämmas i förväg och vara större än högsta uttagna timeffekten under året.
  • Överskrids abonnerad effekt (så kallat överuttag) debiteras överuttaget med 100 % av ordinarie abonnemangsavgiften och beräknas på högsta entimmesuttaget under året (260 kr/kW)
  • Effektavgift debiteras månadsvis för januari-mars, november-december med en femtedel av effektavgiften. Debiteringsgrundande effekt är den under månaden högsta utnyttjade aktiva timmedeleffekten under höglasttid måndag-fredag klockan 06-22.
  • Ändring av abonnerad effekt ska anmälas skriftligt minst en månad i förväg.
  • Elöverföringsavgift debiteras månadsvis med elöverföringsavgifter för under månaden uttagen energi.
  • Reaktivt effektuttag får maximalt uppgå till 50 % av det abonnerade aktiva effektuttaget räknat i kVAr.
  • Överuttag debiteras med 80 kronor / kVAr.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 905 kronor, nätövervakningsavgift 870 kronor och elberedskapsavgift 2 129 kronor tillkommer och debiteras som en årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el

Av Staten pålagd energiskatt på el tillkommer enligt nedan.

Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

39,20

49