Elnätsavgifter

Elnätsavgiften betalar du till ditt elnätföretag. I Härnösand är det vi, Härnösand Elnät AB, som är ditt elnätsföretag. Avgiften täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av elledningarna.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Verksamheten är alltså inte konkurrensutsatt, men övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Några exempel på elnätskostnader för vanliga kundtyper

16 A LGH / 2 000 kWh

Kostnad inkl moms

Fast elnätskostnad

1 417 kr/år

Rörlig elnätsskostnad

232 kr/år

Myndighetsavgifter

68 kr/år

Energiskatt

980 kr/år

Summa

2697 kr/år


16 A / 5 000 kWh

Kostnad inkl moms

Fast elnätskostnad

3 518 kr/år

Rörlig elnätskostnad

582 kr/år

Myndighetsavgifter

68 kr/år

Energiskatt

2 450 kr/år

Summa

6 618 kr/år

20 A / 20 000 kWh

Kostnad inkl moms

Fast elnätskostnad

5 484 kr/år

Rörlig elnätskostnad

2 326 kr/år

Myndighetsavgifter

68 kr/år

Energiskatt

9 800 kr/år

Summa

17 678 kr/år


Mer information om jämförelsepriser hittar du hos Energimarknadsinspektionen.