Energiskatt

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på vilken verksamhet som bedrivs och dels på var i landet elen förbrukas.

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagen ska ta över faktureringen av energi­skatt. Förändringen innebär att du från och med 1 januari 2018 får kostnaden för energiskatten på elnätsfakturan från oss.

Ingen förändring av totalkostnaden

Förändringen gäller den el du använder från och med 1 januari 2018. I praktiken innebär det ingen påverkan på din totala elkostnad, utan bara en omflyttning av beloppen. Elpriset per kWh kommer att sänkas med det belopp som motsvarar energi­skatten och samtidigt höjs nätkostnaden (elöverföring/kWh) med samma belopp.

Det finns flera anledningar till att energiskatten flyttas, bland annat för att skatteprocessen ska bli enklare. Tidigare har elhandelsbolagen varit skyldiga att betala energiskatt på elkraft, men för att kunna redovisa elskatten har de varit hänvisade till elnätsföretagens uppgifter om kundernas energianvändning. Istället kommer nu alltså elnätsföretagen själva ansvara för att skatten blir betald.