Säkring 16-200 Ampere

Huvudsäkring

Exklusive moms

Inklusive moms

16A lgh*

1 081

1 351

16A brf**

2 652

3 315

16A

2 683

3 354

20A

4 182

5 228

25A

5 528

6 910

35A

8 293

10 366

50A

11 699

14 624

63A

14 719

18 399

80A

18 442

23 053

100A

22 797

28 496

125A

28 050

35 063

160A

35 853

44 816

200A

44 115

55 144


Rörlig elnätsavgift tillkommer på förbrukad kWh:
8,87 öre/kWh exklusive moms, 11,09 öre/kWh inklusive moms.

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 11,10 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 39,20 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el

Av Staten pålagd energiskatt på el tillkommer enligt nedan.

Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

36

45