Elnätsavgifter

Elnätsavgiften betalar du till ditt elnätföretag. I Härnösand är det vi, Härnösand Elnät AB, som är ditt elnätsföretag. Avgiften täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av elledningarna.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Verksamheten är alltså inte konkurrensutsatt, men övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Några exempel på elnätskostnader för vanliga kundtyper

16 A LGH / 2 000 kWh

Kostnad exkl moms

Fast elnätskostnad

1 081 kr/år

Rörlig elnätsskostnad

177,40 kr/år

Myndighetsavgifter

54,65 kr/år

Energiskatt

712 kr/år

Moms

506,26 kr/år

Summa

2 531,31 kr/år


16 A / 5 000 kWh

Kostnad

Fast elnätskostnad

2 683 kr/år

Rörlig elnätskostnad

443,50 kr/år

Myndighetsavgifter

54,65 kr/år

Energiskatt

1 780 kr/år

Moms

1 240,29 kr/år

Summa

6 201,44 kr/år

20 A / 20 000 kWh

Kostnad

Fast elnätskostnad

4 182 kr/år

Rörlig elnätskostnad

1 774 kr/år

Myndighetsavgifter

54,65 kr/år

Energiskatt

7 120 kr/år

Moms

3 282,66 kr/år

Summa

16 413,31 kr/år


Mer information om jämförelsepriser hittar du hos Energimarknadsinspektionen.