Elnätsavgifter

Elnätsavgiften betalar du till ditt elnätföretag. I Härnösand är det vi, Härnösand Elnät AB, som är ditt elnätsföretag. Avgiften täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av elledningarna.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Verksamheten är alltså inte konkurrensutsatt, men övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Några exempel på elnätskostnader för vanliga kundtyper

(priser för 2020 inom parentes)

16 A LGH / 2 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

1 060 (1 041)

Rörlig elnätsskostnad

174 (172)

Myndighetsavgifter

57,5 (53,75)

Energiskatt

712

Moms

501

Summa

2 504, 50 (2 479,75)

 

16 A / 5 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

2 630 (2 590)

Rörlig elnätskostnad

435 (430)

Myndighetsavgifter

57,5 (53,75)

Energiskatt

1 780

Moms

1 225,5

Summa

6 128 (6 079,25)

20 A / 20 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

4 100 (4 040)

Rörlig elnätskostnad

1 740 (1 720)

Myndighetsavgifter

57,5 (53,75)

Energiskatt

7 120

Moms

3 254,5

Summa

16 272 (16 188,25)


Mer information om jämförelsepriser hittar du hos Energimarknadsinspektionen.