Prislista elanslutning

Pris för elanslutning 16 - 25 A

I tabellen nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet.

Avgifterna för respektive avståndsintervall inom 200–1800 meter delas beroende på antalet kända tillkommande anslutningar i området. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi därför alltid undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen, elnätets förutsättningar på platsen samt antal anslutningar. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Avstånd till närmaste
anslutningspunkt (fågelvägen)*

Grundpris inklusive moms

Pris/meter

0-200 meter

37 500 kr

-

200-600 meter

37 500 kr

321,25 kr

600-1200 meter

166 000 kr

742,50 kr

1200-1800 meter

611 500 kr

465 kr


* Pris för anslutningar 16-25 ampere (A) avgörs utifrån en zonmodell, där fågelvägsavståndet till närmaste anslutningspunk avgör. För mer information om schablonpris/zonmodellen läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida (se länk under Relaterade länkar).

Pris för elanslutning 35 A och större.

Pris offereras för elanslutningen i varje enskilt fall.