Säkring 16-200 Ampere

Huvudsäkring

Exklusive moms

Inklusive moms

16A lgh*

1 060

1 325

16A brf**

2 600

3 250

16A

2 630

3 288

20A

4 100

5 125

25A

5 420

6 775

35A

8 130

10 163

50A

11 470

14 338

63A

14 430

18 038

80A

18 080

22 600

100A

22 350

27 938

125A

27 500

34 375

160A

35 150

43 938

200A

43 250

54 063


Rörlig elnätsavgift tillkommer på förbrukad kWh:
8,7 öre/kWh exklusive moms, 10,88 öre/kWh inklusive moms.

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 10,20 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 39,20 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el

Från och med 1 januari 2021 tillkommer av Staten pålagd energiskatt på el enligt nedan.

Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

35,60

44,50