Elnätsavgifter

Elnätsavgiften betalar du till ditt elnätföretag. I Härnösand är det vi, Härnösand Elnät AB, som är ditt elnätsföretag. Avgiften täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av elledningarna.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Verksamheten är alltså inte konkurrensutsatt, men övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Några exempel på elnätskostnader för vanliga kundtyper

16 A LGH / 2 000 kWh

Kostnad

Fast elnätskostnad

1 060 kr/år

Rörlig elnätsskostnad

174 kr/år

Myndighetsavgifter

57,5 kr/år

Energiskatt

712 kr/år

Moms

501 kr/år

Summa

2 504, 50 kr/år


16 A / 5 000 kWh

Kostnad

Fast elnätskostnad

2 630 kr/år

Rörlig elnätskostnad

435 kr/år

Myndighetsavgifter

57,5 kr/år

Energiskatt

1 780 kr/år

Moms

1 225,5 kr/år

Summa

6 128 kr/år

20 A / 20 000 kWh

Kostnad

Fast elnätskostnad

4 100 kr/år

Rörlig elnätskostnad

1 740 kr/år

Myndighetsavgifter

57,5 kr/år

Energiskatt

7 120 kr/år

Moms

3 254,5 kr/år

Summa

16 272 kr/år


Mer information om jämförelsepriser hittar du hos Energimarknadsinspektionen.