Övervakningsplan och åtgärder

Från och med 2006 är alla elnätföretag skyldiga att upprätta en övervakningsplan.

Övervakningsplanen omfattar Härnösand Elnät AB:s verksamhet och beskriver hur vi säkerställer att vår verksamhet inte diskriminerar andra parter på elmarknaden ur konkurrenssynpunkt.

Planen beskriver den funktionella åtskillnaden mellan Härnösand Elnät AB och Härnösand Energi & Miljö AB. Den beskriver också hantering av information och koncerngemensamma tjänster. I planen finns också en beskrivning av vilka personer som är ansvariga för arbetet med planen och rapporten.

Varje år lämnar vi en rapport till Energimarknadsinspektionen med information om hur vi arbetat med de saker som finns i planen.