Information till elhandelsföretag

Här finner du vår korsreferenslista (GS1 information, konverteringstabell) både som pdf- och excelfil. Gamla abonnemang har ersatts med nya nummer. Denna information är viktig att ha i samband med byte av elhandelsföretag.