Om Härnösand Elnät AB

1885 driftsattes Gådeå kraftstation. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna. 1970 ombildades det gamla Elverket till kommunala AB Härnösands Industriverk. Sedan 1996 heter vi Härnösand Elnät AB, och är helägt dotterbolag till Härnösand Energi och Miljö AB. Vår uppgift är att transportera el till hushåll och företag inom Härnösands kommun.

Vi har omkring 13 700 anslutna elnätkunder och överför årligen cirka 270 miljoner kWh elenergi på vårt 155 mil långa elnät.

Vårt mål är att uppnå ett så driftsäkert elnät som möjligt.

Vi är cirka 30 anställda och har en nettoomsättning på cirka 85 miljoner kronor.

Information till elhandelsföretag

Viktig information i samband med byte av elhandelsföretag.

Övervakningsplan och åtgärder

Beskrivning av Härnösand Elnät ABs verksamhet ur konkurrenssynpunkt.