Leveranssäkerhet

Att driftsäkra elnätet är en viktig del av Elnäts dagliga arbete. Året runt, dygnet runt står våra medarbetare i beredskap för att du ska få el hem till dig. För att ingenting ska hända måste det nämligen göras väldigt mycket.

2017 låg vår leveranssäkerhet på 99,999%. Aldrig förr har tillgängligheten i elnätet varit högre och det är ett långsiktigt arbete som ligger bakom. Bland annat börjar de investeringar vi gjort med att gräva ned fler ledningar i marken ge resultat.

Underhåll och utveckling av elnätet

Genom att underhålla elnätet minimeras risken för elavbrott. I samband med underhållsarbete kan vi ibland bli tvungna att göra planerade avbrott. Vi bygger också upp elnätet så att endast den del av elnätet där felet uppstått kopplas bort. På så vis påverkas så få kunder som möjligt av de fel som ändå inträffar. Arbetet med att fortsätta utveckla elnätet och göra det mindre störningskänsligt är en mycket viktig del i vår verksamhet och det är något vi arbetar med kontinuerligt.

Åtgärder för högre leveranssäkerhet

  • Vi vädersäkrar successivt högspänningsnätet genom att gräva ner tidigare luftburen kabel. På så vis blir elnätet mindre sårbart för väder och vind.
  • Möjligheten att leda strömmen andra vägar, så kallad rundmatning, ökar genom att vi drar alternativa vägar för elen. områden som tidigare bara har haft en ledning och därmed varit sårbara för elavbrott, kan genom rundmatning få förkortad avbrottstid och vi kan arbeta med att hitta och laga felet utan att det är mörkt i stugorna.
  • Med två krafttransformatorer istället för en har vi en i reserv, om något oväntat händer. Detta gör att tiden för eventuella avbrott som orsakas av fel i krafttransformatorn minskar, och möjligheten till planerade underhållsarbeten förbättras.

Den enskilt största anledningen till de avbrott vi drabbas av är rena kabelbrott, oftast orsakat av avgrävningar. Det är därför väldigt viktigt att använda sig av Ledningskollen när man planerar att utföra markarbeten.

Ledningskollen

Kolla var ledningarna finns innan du börjar gräva.Du slipper avbrott i och vi slipper avgrävda ledningar.

Om vårt elnät

Vi överför årligen cirka 270 miljoner kWh elenergi på vårt 155 mil långa elnät.