Samarbete mellan elinstallationsföretag och Härnösand Elnät AB

För att hjälpa er i vårt samarbete så att kunden får bästa möjliga service har vi tagit fram installationsregler, där ni som är elinstallationsföretag kan få information i ert arbete mot våra kunder.

Våra installationsregler för lågspänningsanläggningar är ett komplement och förtydligande av de bestämmelser och riktlinjer som bygger på Starkströmsförordningen, SFS 2007:215, och Svensk Standard, vilka är grunden till det branschgemensamma regelverket.

Undrar kunden över något?

Be dem besöka vår hemsida, www.hemab.se eller kontakta oss på 0611-55 75 00.

Vad gäller vid elarbeten?

  • SS 437 01 02
  • SFS 2009:22
  • SFS 2007:215
  • AMI Anslutning Mätning Installation
  • ELSÄK-FS 2008
  • SEK handböcker
  • HEABs kompletterande installationsregler

*AMI-installatör kan du beställa hos Elförlaget, www.elforlaget.se Länk till annan webbplats.

Härnösand Elnät installationsregler Pdf, 1 MB.

Vägledande regler för er som är elinstallationsföretag, för bästa möjliga service till kunden.

Kontakta Kundservice

Hos oss får du personlig service varje vardag klockan 07.00-16.00.

Välkommen!