Samarbete mellan elinstallationsföretag och Härnösand Elnät AB

För att hjälpa er i vårt samarbete så att kunden får bästa möjliga service har vi tagit fram installationsregler, där ni som är elinstallationsföretag kan få information i ert arbete mot våra kunder.

Våra installationsregler för lågspänningsanläggningar är ett komplement och förtydligande av de bestämmelser och riktlinjer som bygger på Starkströmsförordningen, SFS 2007:215, och Svensk Standard, vilka är grunden till det branschgemensamma regelverket.

Undrar kunden över något?

Be dem besöka vår hemsida, www.hemab.se eller kontakta oss på 0611-55 75 00.

Vad gäller vid elarbeten?

  • SS 437 01 02
  • SFS 2009:22
  • SFS 2007:215
  • AMI Anslutning Mätning Installation
  • ELSÄK-FS 2008
  • SEK handböcker
  • HEABs kompletterande installationsregler

*AMI-installatör kan du beställa hos Elförlaget, www.elforlaget.selänk till annan webbplats

Härnösand Elnät installationsregler

Vägledande regler för er som är elinstallationsföretag, för bästa möjliga service till kunden.

Kontakta Kundservice

Hos oss får du personlig service varje vardag klockan 07.00-16.00.

Välkommen!