Säkringsändring - så här går det till

1) Kunden gör beställning på säkringsändring.

2) Ni som elinstallationsföretag skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu. Vi hanterar föranmälda uppgifter som både beställning och färdiganmälan det vill säga vi godkänner normalt anmälan utan att skicka installations-medgivande och därefter kan bytet göras hos kund. Undantag från detta gäller där vi måste öka kapaciteten i vårt elnät eller där ombyggnad från direkt- till strömtrafomätning eller tvärtom krävs. I dessa fall skickar vi installationsmedgivande och därefter kan säkringshöjningen eller ombyggnaden utföras.

3) När arbetet är klart skickas färdiganmälan in till oss för registrering 

4) Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen (godkänd färdiganmälan) kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos kund.

Härnösand Elnät installationsregler Pdf, 1 MB.

Vägledande regler för er som är elinstallationsföretag, för bästa möjliga service till kunden.

Kontakta Kundservice

Hos oss får du personlig service varje vardag klockan 07.00-16.00.

Välkommen!