Förläggning av kabelrör

Förläggning och kringfyllning av slang eller kabel är ett arbete som måste utföras av ett elinstallationsföretag. Uppgifter om dessa företag finns på elsäkerhetsverkets webbsida Länk till annan webbplats..

Följande anvisningar gäller för förläggning av kabelrör för elserviskabel inom tomtmark.

Förläggning

Rören avslutas 0.1 meter ut i gatan från tomtgräns och 1 meter från husliv. Förläggningsdjup ska vara min 0.35 meter och max 1.0 meter till rörets överkant. Vid tomtgräns ska röret vara synligt eller på annat sätt markerat. Förläggning av elserviskabel får ej utföras i och genom torpargrund, detta gäller för både öppet och i rör förlagd kabel.

Viktigt att kabelrören läggs rakt

För att göra kabeldragning möjlig är det viktigt att kabelrören läggs rakt. Annan riktning ska om så erfordras anvisas av oss. Vid varje riktningsändring bör draggrop anordnas. I draggrop vid byggnad skall röret ligga på samma nivå som elservisintaget.

Klena elserviskablar

För klena elserviskablar (10-16 mm²) räcker det i allmänhet med en draggrop med en storlek på en meter. För grövre elserviskablar fordras större draggrop (cirka 2 meter) belägen cirka 5 meter från huslivet.

Vid fler rörgångar

Vid fler än två böjar eller rörgång längre än 30 meter kontakta oss före återfyllning. Röret ska förses med korrosionsbeständig dragtråd. Rörändar tätas för att förhindra inträngande fyllnadsmaterial.

Ansvar

Fördelningen av ansvar ser ut så här:

 

HEMABs

ansvar

Kundens

ansvar

Ansvarsområde

material

arbete

material

arbete

Grävning och återfyllning

 

 

X

X

Rör för elkabel*

X

 

 

X

Dragtråd i rör

 

 

X

X

Elkabel

X

X

 

 

Kabelindragning

 

X

 

 

* Rör hämtas av kund hos oss

Kabelskyddsrör - krav

Rör från byggnad till tomtgräns eller trädgårdsgräns respektive gräns för gårdsmark, förläggs enligt föregående bestämmelser och anvisningar samt enligt nedanstående tillägg och förtydligande.
Rören ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37. Skydden ska vara utförda av plast PEH, PEL eller PVC och vara infärgade med gul markeringsfärg.

Rördimensioner

 

Kabelarea

Ytterdiameter

6 - 25 mm² Cu

50 mm

50 - 150 mm² Al

110 mm

185 - 240 mm² Al

160 mm

Vid användning av färdiga rörböjar eller böjliga rör ska dessa ha följande böjningsradie:

Böjningsradier

 

Ytterdiameter

Böjningsradie

50 mm

min 500 mm

110 mm

min 800 mm

160 mm

min 800 mm

OBS! Kabelskyddsrör ska ha invändigt slät yta.

Härnösand Elnät installationsregler Pdf, 1 MB.

Vägledande regler för er som är elinstallationsföretag, för bästa möjliga service till kunden.

Kontakta Kundservice

Hos oss får du personlig service varje vardag klockan 07.00-16.00.

Välkommen!