Elanslutning - så här går det till

1) Kunden gör beställningen.

2) Ni som elinstallationsföretag skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu.

3) Vi skickar offert och nätavtal till kunden för beställning av elanslutningen. När kund har beställt skickar vi installationsmedgivande till er.

4) När ert arbete är klart för elanslutning skickar ni in färdiganmälan till oss via föranmälan.nu.

5) Vi utför elanslutning till vårt elnät.

Elinstallationsregler

Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk.

Tillfällig anläggning

Rutin vid inkoppling av byggström eller annan tillfällig anläggning.