Priser tillfällig elanslutning

Pris gäller för in- och urkoppling och normal avgift gäller vid planerat arbete, det vill säga om beställning av tjänsten skickas in senast fem arbetsdagar före åtgärd.

Om beställning av tjänsten görs senare än fem arbetsdagar* före åtgärd eller om åtgärden måste utföras utanför normal arbetstid, gäller en högre avgift.

Priser

Priserna för hyrskåp gäller per påbörjat dygn. Observera att in- och urkopplingsavgift tillkommer, liksom nätavgifter och energikostnader. Dessa debiteras enligt gällande tariff för 25 A, per påbörjat dygn (se tabellen nedan).

Tänk på att du är elansvarig för hyrskåpet inklusive anslutningskabel och de anläggningar som kopplas in. Kontakta ett elinstallationsföretag om du är osäker.

Hyrskåp - per påbörjat dygn

Exklusive moms

Inklusive moms

25 A - bestyckad med 5 poligt uttag - 32A

38 kronor

47,50 kronor

63 A - bestyckad med 5 poligt uttag - 63A

58 kronor

67,50 kronor


Tillfällig elanslutning 16-63 A

Exklusive moms

Inklusive moms

In- och urkoppling, planerat

3 150 kronor

3 937,50 kronor

In- och urkoppling, oplanerat

4 200 kronor

5 250 kronor
Tillfällig elanslutning > 63 A

Exklusive moms

Inklusive moms

In- och urkoppling, planerat

4 200 kronor

5 250 kronor

In- och urkoppling, oplanerat

5 250 kronor

6 562,50 kronor

Om inkoppling inte kan ske på angivet datum tillämpar vi återbesöksavgift: 800 kronor inkl moms (640 kronor exkl moms).

Abonnemangsavgift för vald säkring tillkommer, den debiteras enligt gällande pris per påbörjat dygn.

 * Inkoppling för anmälan/beställning senare än 2 dagar före önskad åtgärd kan inte garanteras.

Kolla först - gräv sedan

Ta hjälp av ledningskollen.se för att se var befintliga ledningar finns. Annars kan det bli både farligt och dyrt.

Hyrskåp

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.