Vad är skillnaden mellan anslutningsavgift och abonnemang?

Anslutningavgiften betalas en gång och abonnemanget är en löpande kostnad.

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som avser att täcka en större del av kostnaden kring anslutningen, det faktiska arbetet och materialet, men också att du använder en del av elnätets kapacitet.

Abonnemanget är den fortlöpande kostnaden för att man nyttjar elnätet och elenergin som transporteras fram till anslutningen. Abonnemanget i består av en fast del och en rörlig del.

  • Den fasta delen avser främst att täcka underhåll och planerad framtida förnyelse av anslutningen.
  • Den rörliga delen avser främst att täcka kostnader med hänsyn till användningsgraden av anslutningen, det vill säga kompensation mot slitage samt kostnader för transport av elen. Intäkterna bidrar också till hela elnätets förvaltande och utveckling totalt sett.

Våra medarbetare arbetar kontinuerligt med frågorna hur kostnader ska fördelas rättvist mellan alla som utnyttjar vårt gemensamma elnät.

Tips och råd

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.

Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.