Härnösands orienteringsklubb

En del i visionen för Härnösands Orienteringsklubb är att i samarbete med andra aktörer ta en aktiv roll i samhället. Man vill tillgängliggöra Härnösands fantastiska natur och bidra till både folkhälsa och gemenskap. Genom att samarbeta med andra vill man utveckla det rörliga friluftslivet och den egna verksamheten samtidigt.

- Vi vill vara till för alla, förklarar Per Edström, inte bara för våra medlemmar. Vi har därför tagit ett grepp för att ytterligare utveckla friluftslivet på Vårdkasen, där vi bland annat bygger ut våra egna lokaler med kök, bastu och omklädningsrum.

Vindkraftpengar för Vårdkasens friluftsliv

För att genomföra sina planer ansökte orienteringsklubben om ett bidrag från HEMAB som bidrog med 500 000 kronor för projektet.

- Alldeles fantastiskt, kommenterar Per Edström det beviljade bidraget. Anläggningen ska kunna fungera som resurs för andra än enbart orienteringsklubben, även om detaljerna ännu inte är klara.

Projektstödet är kanaliserat från HEMABs så kallade vindkraftpengar som byggts upp genom en procentuell avsättning av investeringskostnaden för vindkraftverken. Till detta kommer årligen även en del av intäkterna från energi- och elcertifikat. Pengarna är sedan avsedda att användas riktat till Vårdkasområdet på ett sätt som gynnar Härnösand och dess invånare.

- HEMAB är en bra och långsiktig samarbetspartner för oss, avslutar Per Edström. Vi delar viljan och engagemanget att utveckla Härnösand för Härnösandsborna och för besökare.

Integration genom orientering

Lek och skratt över gränser var målet när HEMAB och HOK tillsammans anordnade familjedag för att "leta kontroller" och fika i Gådeåparken hösten 2017. Besökare bussades från asylboenden och deltagare promenerade även till evenemanget för att tillsammans uppleva orientering i stadsmiljö. Omkring 200 personer deltog.

—Vi ville anordna det här för att ge nya härnösandsbor möjlighet att träffa de som har bott i stan lite längre, och såklart även tvärt om, säger Mohammed Gamal Badr som jobbar som Samverkanskoordinator på HEMAB. Speciella kartor var framtagna för dagen och det var jätteroligt att så många sökte sig dit. Det här är något vi ska bygga vidare på. Repris utlovas, säger Mohammed.

HEMAB har en roll att spela i ansvarstagandet för en socialt hållbar miljö i Härnösand. En del av den rollen handlar om att bidra till integration av våra asylsökande. Den här dagen var en ansats av flera i den rollen och denna gång gjorde vi det i samarbete med Härnösands orienteringsklubb och HFC United, som fanns på plats för att agera tolkar.